Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018
STEM LIJST 2: Uw belang is BurgerBelang!

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Resultaten 4 jaar BurgerBelang


Een sterk en vitaal BurgerBelang
BurgerBelang zet zich in voor concrete zaken die de burger raken. We maken ons sterk voor goede voorzieningen in alle dorpen, wijken, kernen en buurtschappen.
In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van BurgerBelang staan meer dan 100 voorstellen waarin de burger centraal staat onder meer:
- Burgers meer invloed en zeggenschap
- Goede zorg dichtbij
- Goed ondernemersklimaat
- Gratis parkeren

BurgerBelang 10 jaar
BurgerBelang bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en heeft haar bestaansrecht bewezen.
BurgerBelang is in 2004 opgericht uit grote bezorgdheid over beslissingen die andere partijen in de periode 2002-2004 namen om grote (bouw)projecten neer te zetten. De burgers werd niet gevraagd of zij nut en noodzaak zagen en of zij hiervoor een fikse belastingverhoging over hadden. De  zorgen die de oprichters van BurgerBelang hadden zijn helaas bewaarheid. De economische crisis heeft dit nog eens extra versterkt. Achterom kijken heeft weinig zin, de mouwen opstropen wel. Dat hebben we dan ook in 2010 gedaan toen we van veel burgers opnieuw het vertrouwen kregen. Wederom 6 zetels.
We hebben de kans genomen en gekregen om aan de bestuurlijke touwtjes te trekken. De problemen zijn nog niet opgelost. We zijn begonnen met het op orde krijgen van het gemeentelijk huishoudboekje, de burgers meer te betrekken bij allerlei maatregelen en we hebben hard gewerkt om het voorzieningenniveau in de kernen niet de dupe te laten worden van de ontstane problemen.
 
De toekomst
We willen en moeten door, willen we deze gemeente met beide benen op de grond krijgen als gezonde gezellige plattelandsgemeente met mogelijkheden voor jong en oud en voldoende geld om ook de mensen die dit nodig hebben voldoende zorg te bieden.
We willen en kunnen dit niet alleen… Er staan inmiddels 21 gemotiveerde kandidaten van BurgerBelang voor de gemeenteraad klaar om te helpen.
Steun deze mensen en geef uw stem op 19 maart aan BurgerBelang. Zie ons programma op deze site en de speerpunten, ook specifiek voor alle dorpen, wijken, kernen en buurtschappen.

Thea ten Have
Lijsttrekker BurgerBelang

Het laatste nieuws