BurgerBelang. Voor een andere politiek!
Betere voorzieningen in dorpen, wijken en kernen

** Een heel andere politiek. Naar een bepalende en meebeslissende burger.
** Geen grote projecten meer.
** Solide voorzieningen t.b.v. zorg, welzijn en sport in alle dorpen, wijken en     kernen.
**  Financieel orde op zaken voordat we nieuwe verplichtingen aangaan.


BurgerBelang voor concrete zaken die de burgers raken
In het verkiezingsprogramma van BurgerBelang staan meer dan 100 voorstellen waarin de burger centraal staat. Een greep hieruit:
** Burgers meer invloed en zeggenschap
** Goede zorg dichtbij
** Goed ondernemersklimaat
** Gratis parkeren
** Schrappen onnodige regels
** Meer dorpsgevoel, minder stadse fratsen
** Alles uit de kast voor werkgelegenheid
** Beperken armoede
** Sportvoorzieningen in eigen beheer, meer kunstgras
** Solide financieel beleid, vermijden hogere belastingdruk voor de burger
** Hellendoorn blijft Hellendoorn. Geen fusies met andere gemeenten!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BURGERBELANG IN HET NIEUWS

Algemene Beschouwingen 2015
De algemene beschouwingen van BurgerBelang op de programmabegroting 2015 is er één van schouders eronder, risico's inventariseren, problemen oplossen en perspectief bieden.

Burgerbelang vraagt College naar de gevolgen bij bezuinigingen WMO en Huishoudelijke hulp
Brief aan College

BurgerBelang steunt burgerinitiatief Noord-Zuid Verbinding
Brief aan College met daarbij het verzoek deze in te brengen in de commissie Grondgebied.

BurgerBelang is vóór het behoud van het WMO budget
Brief aan College.

BurgerBelang pleit vóór het behoud van huishoudelijke hulp
Schriftelijke vragen oppositiepartijen aan College.

BurgerBelang vraagt College om maatregelen tegen de overlast Hof van Nijverdal
Brief aan College.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BurgerBelang
 is er voor de hele Gemeente, voor meer inspraak, voor heldere democratie,  voor spreiding van voorzieningen, voor levende kernen. En daar hebben wij u bij nodig! 

Wilt u lid worden of ook de belangen van de burger behartigen?

--------------------------------------------------------------------------------------
Contact met BurgerBelang?

Denkt u dan eens aan ons fractiespreekuur.  Één keer per maand, in de week voorafgaand aan de commissievergaderingen van 18.45 tot 19.15 in de foyer van het Huis van Cultuur en Bestuur te Nijverdal. Kijk hier voor meer info. 
U bent van harte welkom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLG ONS OP Twitter Facebook