Amendement N-Z verbinding

De raad van de gemeente Hellendoorn bijeen op 7 februari 2012
Constaterende dat:
de verkeersdruk op de Collenstaartweg, Reggeweg, Kasteelstraat, Schuilenburgerweg en Ommerweg is toegenomen en nog verder zal toenemen,

- aan- en omwonenden in toenemende mate overlast ervaren door stank van uitlaatgassen en geluidsoverlast van het toenemende verkeer,

- de ontwikkeling van Hellendoorn Noord veel extra verkeersbewegingen met zich meebrengt,

- bij de aanleg van de Noordzuidverbinding het huidige wegennet vrijwel geheel intact en bruikbaar blijft,

- eventuele omleidingen volledig zonder gevolgen voor de aanleg van het Combiplan kunnen plaatsvinden.

Vervangt in het voorstel tracé, budgetten en fasering Noordzuidverbinding onder b. gestelde door,

- bij de aanleg van het resterende deel van de Noordzuidverbinding zo spoedig mogelijk te starten aan de noordzijde, bij de Ommerweg. Eventuele meerkosten voor vervroegde aanleg te bekostigen uit een eventueel aanbestedingsvoordeel, of indien noodzakelijk, met een dekkingsvoorstel naar de raad te komen.
Namens BurgerBelang,
Frans Runneboom
Hetty Ligtenberg-Grondman
06 januari 2012
VOLG ONS OP Twitter Facebook