Stationsomgeving Nijverdal
Geacht College,
Op 6 maart jl. heeft u, bij monde van verantwoordelijk wethouder Beintema, de commissie Grondgebied en belangstellende burgers geïnformeerd over de voorgenomen inrichting van de Stationsomgeving – Zuid. Het plan van inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep, waarin ook de initiatiefnemers van het eerste Burgerinitiatief van de Gemeente Hellendoorn, "het park ‘op Nijverdal’", zitting hebben. In eerste instantie wilden de initiatiefnemers geen doorgetrokken centrale loopbrug naar de zuidzijde van het station, omdat zij daarbij vreesden voor fiets- en (langzaam) autoverkeer. Door de toezegging van wethouder Beintema, dat er geen fietsenstalling en autoverkeer wordt toegestaan, zijn zij akkoord gegaan met het doortrekken van de brug. Echter, begin deze week kreeg de gemeenteraad een brief van Prorail, dat een fietsenstalling aan de zuidzijde tot de noodzakelijke voorziening behoort van de inrichting van de stationsomgeving. Daarmee komt volgens de fractie van BurgerBelang de uitvoering van het Burgerinitiatief in het geding en dit roept bij ons de volgende vragen op:
- Wat is uw reactie op de brief van Prorail, hoe gaat u hier mee om?

- Mocht het zo zijn dat er toch fietsenstalling aan de zuidzijde moet worden geplaatst, wat blijft er dan nog over van het ’Park op Nijverdal’ of spreken we dan van ‘een groen aangekleed’ stationsplein?

- Voor hoeveel mensen biedt het park plaats, bij eventueel te organiseren activiteiten?

- Kunt u de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief nog een alternatieve plek in het centrum van Nijverdal bieden voor het creëren van park? Daarbij denkende aan plaatsen waar woningbouw staat gepland, maar gezien de huidige demografische ontwikkeling nauwelijks behoefte aan is.
Tevens werd er op deze avond gemeld, dat er geen exploitant gevonden is voor een te exploiteren kiosk in de Stationsomgeving Noord. Dit bracht ons tot het volgende:
Het ‘pandje Willems’ zou ergens in het centrum van Nijverdal herplaatst worden. Tevens is er sprake van, dat de gemeente een eigen verantwoordelijkheid neemt voor WSW/WWnV-geïndiceerden. Zou het niet een prachtig project zijn, om het ‘pandje Willems’ terug te plaatsen in de Stationsomgeving Noord en deze te laten fungeren als kiosk/fietsreparatieplaats bemant door WSW/WWnV-geïndiceerden, onder begeleiding?

- Wij vragen u dit te onderzoeken.
Graag ontvangen wij een reactie van het College in de raadsvergadering van 13 maart aanstaande.
Met vriendelijke groet namens BurgerBelang,
Frans Runneboom, fractievoorziter
Hetty Ligtenberg-Grondman         
Maart 2012    
VOLG ONS OP Twitter Facebook