Even voorstellen: Henk Webbink
Goeindag, beste leezers van dizzn website
 
In de vergaderingn van oonze partieje hew ofesprökkn, daw um de beurte een stukkie schrieft veur de website van BurgerBelang.
 
Umdat de moand meart ok we de dialectmoand wödt enuumd, probere ik het in het plat te schriem.Plat proatn giet mie makkelijk of, ma schriem is “van een geheel andere orde”.Dat valt nog helemoa niet met, ma ja, niet eschöttn is altied mis.
Effn nog edach het hele spul ok nog in dichtvorm te maakn, ma dat wöddn mie toch te völle van ’t goeie.
 
Ik mut mie ok nog eem veurstelln. Ik bin dus Henk Webbink en ik zitte in de road en in de commissie ABZM. Ik bin mien hele warkzame leem kastelein ewes in Heldern bie de Tonne. Dat was ooit nie de bedoeling, ik studeern destieds in Wageningen, ma deur familieumstandigheedn bin ik doar toch terechte ekomn.
Altied discussieern ik met bepoalde luu oaver de politiek. Oaver van alles, plaatselijk, landelijk en ’n heeln wereld. Mangs wóddn het zo slim dak het warkn um mie hen vergatte. Ik dreumn dervan um doar nog eens wat met te doene, en noa zo’n 40 joar is het er ok nog van ekommn.

Ma noe ter zake. De commissie ABZM giet oaver alle beroepn en geldstroom binn en buutn de gemeente. Ik bin zeker gin boekholder van huus uut, ma met een bettie (mangs een bettie völle) studeern redde ik mie er wel met. Ak eerlijk binne, vin ik grondgebiedzaakn nog een bettie interessanter, ma doar hew met Hetty en Frans al zukke zwoargewichtn  (alleen figuurlijk bedoeld) op zittn, dat die probleem ok wel good anepakt wödt.

Actueel is noe het stationsplein an beide kaantn van ’n tunnel, het lichtbeleid in binn-en buutngebied, wel of gin park op Nijverdal en zo nog wat zaakn . Vandage kreegn wie de nieje woonvisie onder oogn. Met disse economische situatie en dat de huuznmarkt kats op slot zit, zol wetholder Thea der een holtn kop van kriegn. Der mut zovölle gebeurn op dat gebied , ma het geld is op.

In 20 joar tioeds is er zovölle ebouwd en verspiekerd in Nijverdal , daw noe met zien alln an de onderkaante van de schatkiste zit te loern. Dat was destieds één van de oorzaakn , dat BurgerBelang opericht is. Zie zaagn de buuje al hangn. Prachtige grote bouwwerkn en de burger, den dat allemoal op mut hoestn , kömp an de achterste titte te hangn. Het was allemoal te ambitieus en te duur .Doar binne wie en met oons  heel  völle burgers het noe wel oaver eens.

De leste tied hek mie ok ng druk emaakt oaver de naam van het nieje karkhof. Er zol een mooie naam bedach wöddn en noa wat viefn en zessn  dach ik an ’t Doktersbos. Jammer genog hef het dat niet ehaald. De beide begraafplaatsn wódt noe enuumd noar de stroate woar ze an ligt, Ninaberlaan en Meester Ponsteenlaan. Ik vinne het ginn mooie naam , ma goed de meerderheid beslist. Op het ooge gin zwoar onderwerp, ma noar mien gevuul had het ok aans ekund.
Dat waarn zo wat veurbeeldn van de leste tied, woar wie oons met bezig hoald. Wie doet met oonze groep oons uuterste beste, ma zonder geld in de bokse muj roein met de riem diej hept. Ie kunt nie wieder springn dan oen stok lang is. En noe ik toch met srekwoordn beginne, twee wekkn eleen heurn ik een heeln mooin : Ie mut niet hoger willn drietn dan’t  gat zit. Ik had der nooit eerder van eheurd, ma  het is wel heel duudelijk.

Noast wetholder Thea hew natuurlijk namens BB ok nog wetholder Ria. Den kregt ok wel veur de koezn. Noast alle bezuunigingn die deurevoerd mut wöddn is der ok nog de Soweco. Ie kunt er alle daagn oaver leezn in de kraante. Ma ok dat zuw met mekaar tot een goed eende muttn brengn, zodat die luu op een goein menier an’t wark kunt bliem. Ma het is een zwoare opgave.

Ondanks al die probleem (en ik hebbe er ech alle vertrouwn in) deenk ik dat die beide deerns zich der wel op goein menier deurhen sloat. Zie srtaalt gezag uut en ik hebbe het idee, dat ze bie die beide keerls van het CDA steeds meer gezag inboezemt.
Saam met de wetholders muw der as roadsleedn an warkn, dat de luu kunt zegn: Die gastn van BurgerBelang hept nog helemoal nie zo slech edoane.
Doar wol ik het veur noe bie loatn.

Goodgoan,

Henk Webbink
Meart 2012
 
VOLG ONS OP Twitter Facebook