De fractieleden van BurgerBelang

                         
Diantha Bakker                                      Annette Endeman
Raadslid                                                   Raadslid
Raadscommissie:                                  Raadscommissie:
ABZM                                                        Samenlevingszaken
Contact via het secretariaat               Tel. 0548 - 615 884
                                                                  endeman.a@home.nl


                       
Hetty Ligtenberg-Grondman              Frans Runneboom
Raadslid                                                   Raadslid/fractievoorz.         
Raadscommissie:                                  Raadscommissie:
Grondgebied                                           Grondgebied
Tel. 0548 - 655 427                               Tel. 0548 - 681 528
rfdligtenberg@hetnet.nl                      fransrunneboom@hotmail.com


                                                 
Trudy Nijhof-Slaghekke                         Herma Mulhof-Samsen
Raadslid                                                    Raadslid
Raadscommissie:  Alg.                          Raadscommissie:
Bestuurlijke Zaken en Middelen         Samenlevingszaken
trudynijhof@hotmail.com                   Tel. 0548-614 355   
                                                                 
  g.mulhof@gmail.com