Hof van Nijverdal

Nijverdal, 13 juni 2014,

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Willem Alexanderstraat 7
7442 MA Nijverdal

Geachte College,

In de brief van BurgerBelang van april 2013, hebben wij u verzocht om de klachten die we hebben ontvangen over Hof van Nijverdal te onderzoeken en actie te ondernemen.

U hebt toen te kennen gegeven dat er geen klachten waren ingediend, voor zover bij u bekend.

Nu, een jaar later is de overlast niet alleen nog steeds aanwezig, maar lijkt deze steeds meer toe te nemen, waarbij op eerste paasdag dusdanig veel klachten zijn binnengekomen bij de politie dat zij zijn gaan turven.
De horeca ondernemer heeft aangegeven voor deze avonden een vergunning te hebben, wat naar bleek niet juist te zijn toen omwonenden dit na het weekend hebben nagevraagd bij de gemeente.

Inmiddels is de frequentie van de geluidsoverlast uitgegroeid tot meerdere malen per weekend. En dat het geluid dusdanig luid is, dat men letterlijk kan verstaan wat er door de microfoon gezegd wordt. Dit betreft vrijdag- zaterdag- en zondagavonden.

In een gesprek tussen een afvaardiging van de fractie van BurgerBelang en de horecaondernemer, in de zomer van 2013 is benoemd dat deze horecaondernemer geluidsisolatie zou aanbrengen, dat hiervoor al een offerte lag en het zou worden uitgevoerd in augustus/ september 2013.
Helaas is dit niet gebeurd en ook de overlast is niet verminderd.
Daarnaast heeft hij toegezegd de geluidsoverlast te voorkomen en rekening te houden met de buurt.

Wij verzoeken het college dan ook met klem;

- aantoonbaar te maken welke acties zijn ondernomen na de klachten van geluidsoverlast
- aan te tonen wat het gesprek tussen politie en de gemeente heeft opgeleverd op het gebied van voornoemde geluidsoverlast
- welke acties er ondernomen zullen worden omtrent de geluidsoverlast en het feit dat de 12 evenementen met verhoogd geluidsoverlast al ruim overschreden zijn en voor deze evenementen zelfs geen aanvullende vergunning is aangevraagd voor een evenement met verhoogd geluid.
- hoe gaat het college tegemoet komen aan de omwonenden die nu al ruim een jaar klagen bij politie en gemeente maar klaarblijkelijk niet gehoord worden.


Wij verwijzen hiervoor ook naar de ingekomen brief die in de commissie ABZM dd. 19 juni 2014 beantwoord zal worden op verzoek van BurgerBelang.

Als laatste hebben wij van diverse burgers begrepen dat deze accommodatie maar liefst is volgeboekt voor elk weekend in 2014. Dit stemt de omwonenden zoals u kunt begrijpen ongerust.

Wij horen uw antwoord graag in de commissie van 19 juni 2014 en zien hiervan tevens graag een schriftelijke beantwoording.

Namens de fractie van BurgerBelang,

Diantha Bakker
 

VOLG ONS OP Twitter Facebook