Algemene beschouwingen 2012
Geachte lezer, beste leden van BurgerBelang,

Het doet ons een groot genoegen u onze algemene beschouwingen op de begroting van 2012 aan te bieden welke in de Raadsvergadering van dinsdag 8 november as. ondermeer besproken zullen worden.

Uiteraard staan er wat "hete hangijzers" in maar wij zijn unaniem van mening dat BurgerBelang zich op deze manier moet uiten en haar stem op deze wijze moet laten horen.

Natuurlijk zijn wij bereid om een en ander mondeling nader toe te lichten. Eerste aanspreekpunt is fractievoorzitter Frans Runneboom, die u eventueel naar één van de andere fractieleden kan doorverwijzen. Ook staan de algemene beschouwingen op de agenda van de eerstkomende ledenvergadering op 21 november as, waar u allen van harte welkom bent, ook als geen (steun)lid bent van BurgerBelang.


Klik
hier voor de volledige beschouwingen.

Namens de (steun)fractie van BurgerBelang,
Jurry ten Hagen
Fractiesecretaris